مهدی زندی مقدم، مخترع و نوآور موفق به ایران بازگشت!

این کارآفرین و مخترع ایرانی و مدیرعامل شرکت «جپتک ژاپن» و برند خوروسازی «ترایک فکتوری ژاپن»، برای افزایش کیفیت در صنعت خودروسازی و به اشتراک گذاشتن دانش تخصصی خود، در ایران به ادامه فعالیت های خود می پردازد.

Continue reading

الهام محمدی کوردلوMini-Cobra-News-ミニコブラートライクファクトリージャパン

日本初EVミニジープレンタル用

EVミニジプ2021年日本初ミニジープ大きな昨日同時に
お待たせしました。
沖縄県の電動ミニジープに、待望のホロが付きました。

日本初! ルーフ付電動ミニジープ「ビッグフォース」の登場です。

・ホロには防水製の布を使用

・折り畳み式
・大容量バッテリー

・ビッグリアキャリア مهدی زندی مقدم

Continue reading