#دکتر_الهام محمدی#الهام محمدی_کردلو##مهدی_زندی_مقدم_مخترع _ایرانی

2022年カッコイミニジープ、乗れるミニカー

2022ミニジープを全世界で販売しており、軍隊にいる彼の子供と私の友人が青ざめているのを見ることができます

Continue reading

پشوهش و تحقیقات یک مخترع ایرانی و یک شرکت کانادایی مهدی زندی مقدم سالیان زیادی در رابطه با DTV با این شرکت معروف کانادایی در ارتباط بوده ,و در حال حاضر,نماینده انحصاری ژاپن وخیلی از کشورهای دنیارو دارد .مدتی قبل کشور عربستان و دوبی هم جهت مرز کنترل کردن از این وسیله نقلیه تشویق کردند .

در حال حاضر در یک سری کشورها وسیله تفننی و بعضی از کشورها به عنوانه وسلیه ارتشی استفاده میکنند .مخترع ایرانی مهدی زندی مقدم .

Continue reading

الهام محمدی#

トライクファクトリのーDaisha 電動 エンジン 台車 軍用ミニカー台車ってなに? BASE POWER خودروی همه‌فن‌ حریف شرکت جپتک (ترایک فکتوری ژاپن) 日本の電動台車と米軍のベースパワーمهدی زندی مقدم مخترع ایرانی ژاپنی

電動ミニジープ又エンジンミニジープもしく電動台車、米国軍向け、日本の電動台車と米軍のベースパワー

Continue reading

الهام محمدی

مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا

الهام محمدی کوردلو مهمانی ۴۰۰ نفره هر روز به الهام جان خوش میگذشت ,الهام محمدی در مهمانیها بیشتر اشخاص مسن و پولدار بارش مهم بود

Continue reading

الهام محمدی

新型ミニ ユニバーサル カー 台車(Daisha)TF408

始めに2020年上半期より日本国内でも問題とされている新型コロナウイルスに置いて皆様には日々のコロナ対策、コロナリスクへの心配りなど疲労困憊とお察し申し上げます。 この度TRIKE FACTORY JAPANに置きましてもコロナウイルス問題は甚大な被害となっております。 自社工場が中国工場となっている為に製造.発送遅延、また休業処置を取らざる得...

Continue reading